W ofertach banków dostępne są kredyty ze stałym oprocentowaniem oraz z oprocentowaniem zmiennym. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, a to, które rozwiązanie jest korzystniejsze, zależy od zmiennego czynnika. Chodzi tutaj o wahania stopy procentowej ustalanej przez RPP (Rada Polityki Pieniężnej). Zmienne oprocentowanie...

Ryzyko kredytowe w banku jest związane z ryzykiem niewywiązania się jednej ze stron w ramach umowy związanej z usługami finansowymi. Ryzyko to nie obejmuje wyłącznie kredytów, choć na to wskazuje nazwa. Ryzyko kredytowe dotyczy także innych usług finansowych, które wymagają podjęcia zobowiązania finansowego. Można więc...

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku może okazać się bardzo opłacalne. W wielu sytuacjach podjęcie takiej decyzji wpływa pozytywnie na obniżenie wysokości rat — i to niekoniecznie wraz z wydłużeniem okresu kredytowania! Taka decyzja może pomóc swobodniej dysponować budżetem domowym i oszczędzić comiesięcznych nerwów związanych...

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulega cały czas przemianom. Niektórzy w wyniku komplikacji związanych z kwarantanną utracili swoje źródło dochodu. Niestety wielu Polaków posiada swoje zobowiązania finansowe w bankach. W świetle utraty dochodu i trudności z podjęciem nowej pracy osoby muszące spłatać raty kredytu znalazły się...

Pandemia koronawirusa nie wpłynęła w żaden drastyczny sposób na udzielanie usług finansowych przez banki. Warunki większości usług pozostały takie same, jakie były przed pandemią. Koronawirus a kredyt hipoteczny — ryzyko kredytowe w czasie trwania pandemiiStopa procentowa wibor spadła z 1,7% do 0,5%, nie będzie szybko...

Zanim weźmie się kredyt na wymarzoną nieruchomość, warto dowiedzieć się, jakie zasady rządzą kredytami hipotecznymi. Jaki jest całkowity koszt kredytu hipotecznego? Czy koszty kredytu hipotecznego mogą różnić się w zależności od banku i naszej indywidualnej sytuacji? Co wchodzi w całkowity koszt kredytu hipotecznego?Od czego zależy...

Bank bierze pod uwagę każdy możliwy aspekt naszego życia, nawet nasz wiek, aby upewnić się, że będziemy w stanie przez następne kilkadziesiąt lat co miesiąc wpłacać do banku niebagatelną ratę za kredyt hipoteczny. Sprawdźmy więc, jak pracować nad swoją zdolnością kredytową, aby uzyskać kredyt na...

O kredytach krążą już legendy. Banki stawiają bardzo wysokie wymagania i klient ubiegający się o kredyt, ma przed sobą długą drogę. Przede wszystkim, musi pozytywnie przejść wnikliwą weryfikację, która oceni, czy jest wiarygodny i posiada zdolność kredytową. W tym celu banki sprawdzają rejestr BIK, który...

Jeśli ubiegasz się o kredyt, najważniejsze jest, aby wzbudzić wiarygodność w oczach banku. Wiarygodność to najprościej mówiąc, pozytywna historia kredytowa w BIK, która pozwala określić, czy jesteś klientem rzetelnym, czy też nie. Czym jest historia kredytowa? Co na nią wpływa? Czy czyszczenie BIK jest możliwe?...

Każdy bank, rozpatrując wniosek kredytowy, przeprowadza wnikliwą weryfikację klienta. Analizuje jego sytuację finansową, zatrudnienie, rodzaj umowy, wiek, wykształcenie, stan cywilny, majątek, rodzaj gospodarstwa domowego. Ponadto, oblicza zdolność kredytową i sprawdza zapisy w Biurze Informacji Kredytowej. Historia kredytowa i scoring BIK to jeden z najistotniejszych etapów...