Jeśli ubiegasz się o kredyt, najważniejsze jest, aby wzbudzić wiarygodność w oczach banku. Wiarygodność to najprościej mówiąc, pozytywna historia kredytowa w BIK, która pozwala określić, czy jesteś klientem rzetelnym, czy też nie. Czym jest historia kredytowa? Co na nią wpływa? Czy czyszczenie BIK jest możliwe?...

Każdy bank, rozpatrując wniosek kredytowy, przeprowadza wnikliwą weryfikację klienta. Analizuje jego sytuację finansową, zatrudnienie, rodzaj umowy, wiek, wykształcenie, stan cywilny, majątek, rodzaj gospodarstwa domowego. Ponadto, oblicza zdolność kredytową i sprawdza zapisy w Biurze Informacji Kredytowej. Historia kredytowa i scoring BIK to jeden z najistotniejszych etapów...