Każdy bank, rozpatrując wniosek kredytowy, przeprowadza wnikliwą weryfikację klienta. Analizuje jego sytuację finansową, zatrudnienie, rodzaj umowy, wiek, wykształcenie, stan cywilny, majątek, rodzaj gospodarstwa domowego. Ponadto, oblicza zdolność kredytową i sprawdza zapisy w Biurze Informacji Kredytowej. Historia kredytowa i scoring BIK to jeden z najistotniejszych etapów...